Coincidís!

Os habéis aprobado mutuamente! Ya estáis en conversación